Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

deepbluex
7946 ebea
deepbluex
7972 c849 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
deepbluex
2337 8af0
deepbluex
7404 35d4
Reposted fromHesperus Hesperus viameem meem
deepbluex
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viameem meem
deepbluex
0007 a4ab 500
Reposted fromqb qb viatfu tfu
deepbluex
8576 a8d0
Reposted fromkaiee kaiee viatfu tfu
deepbluex
4354 a5c9
When someone asks me what I do with my life
Reposted frombloodymonk bloodymonk viatfu tfu

April 28 2017

deepbluex
Jeśli masz okazję do odpoczynku, nie zmarnuj jej. Pozwól, aby twoje ciało i umysł się goiły, gdy to tylko możliwe.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodkrawatem podkrawatem
4498 c79f

Thank you sleep for being there for me

Reposted frommyry myry viameem meem
deepbluex
8167 2046 500
Reposted fromoll oll viapodkrawatem podkrawatem
3003 5f17

thegoodbyekitty:

My guardian angel is too lazy to be discreet.

deepbluex
2781 8521 500
Reposted fromalcohol alcohol viapodkrawatem podkrawatem
deepbluex
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
deepbluex
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viakjuik kjuik
deepbluex
Czasami na swojej drodze spotykasz osobę, której nie należy wkurwiać. To ja.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viapodkrawatem podkrawatem
deepbluex
9148 7b76
Reposted fromtfu tfu

April 27 2017

deepbluex
2281 7132 500
4946 a8c8 500

ericparadise:

Black nose sheep

Reposted fromikillorigami ikillorigami viavogel vogel
deepbluex
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl