Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

deepbluex
2317 c715
Reposted frompulperybka pulperybka viacoeurina coeurina
deepbluex
deepbluex
Wierzę w całkowitą równość płci, ale jednocześnie jestem przekonana, że to mężczyzna powinien wyjść z inicjatywą i zadzwonić pierwszy. To czysta genetyka, tak jak płacenie za kolację, skręcanie szafek, otwieranie drzwi i noszenie walizek na wakacjach.
— Daniela Farnese

April 18 2018

deepbluex
4630 1572
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatutus tutus
deepbluex
4729 87d4 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viakhabarakh khabarakh
deepbluex
Reposted fromFlau Flau viaohhwell ohhwell
deepbluex
0506 8c3a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakatt katt
deepbluex
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
deepbluex
1697 45cd 500

April 17 2018

deepbluex
0413 e42a 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viathor7o thor7o
deepbluex
2243 cf3f 500
deepbluex
deepbluex
Moje plany są jak nogi: zawsze kończą się w dupie
Reposted fromakward akward viairmelin irmelin
deepbluex
3164 fa40 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viapoppyseed poppyseed

April 16 2018

deepbluex
9778 9097
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
deepbluex
7137 6e1a
deepbluex
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viasilence89 silence89
deepbluex
8978 f3cc
Reposted fromSombra Sombra viadestroyed destroyed
deepbluex
Każdy incydent narusza granice twojej wytrzymałości. Im częściej postanawiasz zostać, tym trudniej jest ci odejść następnym razem. W końcu zupełnie tracisz z oczu granicę swojej wytrzymałości, bo zaczynasz myśleć: wytrzymałam już pięć lat. Co znaczy pięć lat więcej?
deepbluex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl