Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

deepbluex
1888 477d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
deepbluex
8947 db8f 500
Reposted fromtereska tereska viahappykokeshi happykokeshi
deepbluex
5036 4f2b
Reposted fromdreamygirl dreamygirl viakatkad katkad
deepbluex
2175 06a4
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viabercik bercik

November 09 2018

deepbluex
3373 c16c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapanrysownik panrysownik
deepbluex
4378 bf5b 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie
deepbluex
2121 bd38
Reposted fromczajnikq czajnikq viaNoCinderella NoCinderella
deepbluex
8650 4a6e 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viadestroyed destroyed

November 08 2018

deepbluex
1833 7493 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPsaiko Psaiko
deepbluex
Dryad by Maggie Vandewalle
Reposted fromcorvax corvax
deepbluex
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viaheavencanwait heavencanwait
deepbluex
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad viaNoCinderella NoCinderella
deepbluex
3557 bf34 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

November 07 2018

deepbluex
8587 de67
Reposted fromzciach zciach viaXavax Xavax
deepbluex
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viafrytkatosia frytkatosia
deepbluex
2149 206b 500
Reposted fromtfu tfu
deepbluex
8755 1096 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaesste esste
deepbluex
2799 b66c 500
Reposted fromtfu tfu

November 05 2018

deepbluex
deepbluex
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl