Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

deepbluex
deepbluex
Witej
Reposted frombruxa bruxa viabercik bercik

June 23 2017

deepbluex

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka
deepbluex

"Na jednym dobrym słowie, jestem w stanie przeżyć około pół tygodnia".

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
deepbluex
9290 973c
Reposted fromsosna sosna viakreska-groteska kreska-groteska
deepbluex
7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs viakreska-groteska kreska-groteska
deepbluex
2167 5c90
Reposted fromtfu tfu
deepbluex
"Do mojego gabinetu trafili ludzie po nieudanych próbach samobójczych - wybrali samobójstwo, bo czuli się niedostrzegani, przezroczyści. Mieli zerowe kontakty z bliskimi i fatalne relacje społeczne. Czuli wdzięczność wobec człowieka wyciągającego do nich rękę z ulotką, bo cieszyli się, że ktoś ich zauważył."
Zawsze przechodzę jak najblirzej ulotkarzy.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 22 2017

deepbluex
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viasilence89 silence89
deepbluex
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
deepbluex
1443 4662
Reposted frompapaj papaj viatfu tfu
deepbluex
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viaMaryiczary Maryiczary
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaMaryiczary Maryiczary
deepbluex
Jeżeli mnie potrzebujesz, pozwól sobie pomóc. Dlaczego nie? Dlaczego jesteś taka nieugięta? Odpręż się. Jesteś tak spięta, zawsze spodziewasz się najgorszego. Odpręż się, a zobaczysz, że będzie ci lżej. 
— Haruki Murakami
Reposted frommefir mefir viaMaryiczary Maryiczary
deepbluex
deepbluex
0131 018c
Reposted fromtfu tfu
deepbluex
1254 670e
Reposted fromtfu tfu
deepbluex
1259 3ffe
Reposted fromtfu tfu
deepbluex
0188 7bfc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl