Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

deepbluex

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”
deepbluex
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viaPaseroVirus PaseroVirus
6368 979f 500
Reposted frombrumous brumous viakreska-groteska kreska-groteska
4716 cc8e
deepbluex
1978 d1ea
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viacats cats

February 22 2018

deepbluex
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viabezkonserwantow bezkonserwantow
deepbluex

brevyy:

Final boss

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaasiekxp asiekxp
deepbluex
6014 12e9 500
Reposted fromrol rol viakreska-groteska kreska-groteska
deepbluex
0675 08fd
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
deepbluex
7100 9647 500
Reposted frompastelowe pastelowe viameem meem
deepbluex
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viameem meem
deepbluex

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet
deepbluex
deepbluex
deepbluex
3036_da812997_fcde
6368 979f 500
Reposted frombrumous brumous viakreska-groteska kreska-groteska
deepbluex
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszce.
— José Mauro de Vasconcelos
Reposted fromcorvax corvax viakreska-groteska kreska-groteska

February 20 2018

deepbluex
deepbluex
deepbluex
6516 1019
Reposted fromwredna wredna viakreska-groteska kreska-groteska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl