Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

deepbluex
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viafrytkatosia frytkatosia
deepbluex
5554 8830
Reposted frompierdolony pierdolony viadjLangley djLangley
deepbluex
<3
Reposted fromzatora zatora vianoisetales noisetales
deepbluex
0817 9f86 500
Reposted frompanicstricken panicstricken vianoisetales noisetales
deepbluex
Są w życiu chwile, gdy człowiek czuje się tak, jakby wszedł w trakcie przedstawienia do niewłaściwego teatru. 
— Caleb Carr
deepbluex
Reposted fromFlau Flau viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
deepbluex
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viaNoCinderella NoCinderella

August 18 2018

deepbluex
6660 d8a4 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
deepbluex
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viaSkydelan Skydelan
deepbluex
Zaufanie jest jak zapałka. Drugi raz jej nie odpalisz.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan
deepbluex
6117 e1cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
deepbluex
6694 c40d
Reposted fromteijakool teijakool viaSkydelan Skydelan

August 17 2018

deepbluex
5821 1916 500
Reposted fromsnuggle snuggle viatfu tfu
deepbluex
3688 0dc5 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaNoCinderella NoCinderella
deepbluex
deepbluex
1281 8164 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaoutofmyhead outofmyhead
deepbluex
6920 bfad 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaAnneBonny AnneBonny
deepbluex
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella

August 16 2018

deepbluex

bardzo krótka historia o umieraniu

nie można się narzucać, a ludzie lubią odrzucać. właśnie tak umierają znajomości. 
deepbluex
1057 33e9 500
Reposted frompiehus piehus viadestroyed destroyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl