Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

deepbluex
3347 02b6 500
Kkkatowice. 
Reposted fromsarazation sarazation viaSkydelan Skydelan
0806 259f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamhsa mhsa
deepbluex
Są takie osoby, które myśląc czy mówiąc o mnie, stwierdzają: "kiedyś ją dobrze znałem". Nieprawda. Jeśli kiedykolwiek znałbyś mnie dobrze, to nasze drogi nigdy by się nie rozeszły. Odchodzę z życia innych zazwyczaj z tego samego powodu - ktoś miał dość czasu, żeby mnie poznać, ale wciąż nie wie jaka jestem, moje zachowanie ocenia zupełnie nietrafnie i nie potrafi mnie zrozumieć. Jeśli kiedyś znałbyś mnie dobrze - możesz być pewny - znałbyś mnie do dziś.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamhsa mhsa

February 17 2019

deepbluex
9021 ab2f 500
Reposted fromoll oll viasmaller smaller
deepbluex
7306 6bf3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasmaller smaller
deepbluex
Ponieważ,nie jestem typem osoby,w której ktoś się zakochuje.
— jesiennie
Reposted fromweightless weightless viahesiamela hesiamela
deepbluex
8869 9de9
Reposted fromtichga tichga viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
deepbluex
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagriber griber
deepbluex
8728 fd90
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
deepbluex
A na pytanie co robisz w życiu? Będę odpowiadać – dostosowuję się do zbiegów okoliczności.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
deepbluex
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi viamhsa mhsa
deepbluex
1989 6195
Reposted frompisces pisces viairmelin irmelin
deepbluex
7935 4060 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
deepbluex
4752 797c 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
deepbluex
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

February 14 2019

deepbluex
8496 2191 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaSkydelan Skydelan
9437 922d 500
Reposted frominculubum inculubum viairmelin irmelin
deepbluex
7365 4ae5 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaSkydelan Skydelan
deepbluex
Reposted from1911 1911 viacats cats
deepbluex
7317 5dee
Reposted fromTamahl Tamahl vialifedownthespiral lifedownthespiral
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl