Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

deepbluex
2722 f4f8
deepbluex
5911 4ae9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastarbug starbug
deepbluex
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
deepbluex
9583 fe94 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapodprzykrywka podprzykrywka
deepbluex
deepbluex
9486 8c27 500

May 17 2019

deepbluex
way harder
Reposted fromcube cube viadestroyed destroyed
deepbluex
6097 8871 500
Reposted fromgrobson grobson viairmelin irmelin
deepbluex
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Marley
Reposted fromcorvax corvax

May 14 2019

deepbluex
Depresja to skutek takich małych ciosów zadawanych przez całe życie, po których jakoś się żyje dalej. I ja też tak miałem. Bo wie pani, to jest tak jak z odkręceniem gazu w mieszkaniu. On się tak ulatnia, ulatnia... i wybucha. Człowiek też wybucha...
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
deepbluex
9220 1e05
9174 1ab9 500

lillithblackwell:

Nick Cave in his room, Berlin, 1980s

Reposted fromcroiea croiea vialifedownthespiral lifedownthespiral
deepbluex
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viapodprzykrywka podprzykrywka
deepbluex
6208 bafe 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
deepbluex
9998 fbf1
Reposted fromfungi fungi viaSkydelan Skydelan
deepbluex
7470 2fa2
Reposted frompastainmy pastainmy viaSkydelan Skydelan
deepbluex
1357 7390 500
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaSkydelan Skydelan
deepbluex

May 09 2019

deepbluex
Jeśli intuicja mówi Ci, że trzeba spierdalać, to trzeba spierdalać. Nieważne co mówi rozum, serce czy wszelkie znaki na niebie i ziemi.
— Dotyk Twoich słów
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
deepbluex
2987 1e45
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl