Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

deepbluex
2747 57e9
Reposted fromodnowa odnowa viatoniewszystko toniewszystko
deepbluex
0606 2c8f 500
Reposted fromgrobson grobson viakreska-groteska kreska-groteska
deepbluex
8917 f2dc
deepbluex
9301 1f27 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viaOhSnap OhSnap
deepbluex
9301 1f27 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viaOhSnap OhSnap
7751 5aed 500
deepbluex
4398 8a0a
Reposted fromGIFer GIFer viacarlandlouise carlandlouise
deepbluex
deepbluex
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch

September 24 2017

deepbluex
6408 a227
"kiedy powoli witasz się z nadchodzącym tygodniem" :D
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
7677 b947 500
Reposted fromirmelin irmelin viagdziejestola gdziejestola
deepbluex
5014 f0bf 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
5517 cc82 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
deepbluex
deepbluex
4369 e134 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viameem meem
deepbluex
0219 c745 500
Reposted fromdaysleeper daysleeper viabercik bercik
deepbluex
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood

September 23 2017

deepbluex
Dzisiaj nie wierzę w życie pozakołdrowe.
— z głowy
Reposted fromraita raita viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl