Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

deepbluex
3282 a516
Reposted fromtfu tfu

July 25 2017

deepbluex
8804 ec17 500
Reposted fromtfu tfu
deepbluex
9322 595e 500
Hej
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
deepbluex
9772 aaf2
Reposted frommeem meem

July 24 2017

deepbluex
(...)nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahighsoul highsoul
deepbluex
8609 6e83
Reposted frompiehus piehus viaukashi ukashi
deepbluex

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viaimpulsivee impulsivee
1535 587d 500
deepbluex
8445 b756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaziemniaki ziemniaki
deepbluex
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viagreywolf greywolf
deepbluex
deepbluex
5230 f5e2
Reposted fromtfu tfu viaTierraDelFuego TierraDelFuego
deepbluex
6173 5143 500
Reposted fromkaiee kaiee viaTierraDelFuego TierraDelFuego
deepbluex
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viadoubleespresso doubleespresso
5979 f6ed 500
Reposted fromallasha allasha viagruetze gruetze
deepbluex
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso vianiskowo niskowo
deepbluex
7499 4356
Reposted fromtfu tfu
deepbluex
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viapodprzykrywka podprzykrywka

July 23 2017

deepbluex
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viacudoku cudoku
deepbluex
7209 794d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl