Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

deepbluex
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viasilence89 silence89

March 23 2017

deepbluex
7051 a5cc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viameem meem

March 22 2017

deepbluex
0385 f18f
Reposted fromPoranny Poranny viasilence89 silence89
deepbluex
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viasilence89 silence89
2631 5fea 500

thejakelikesonions:

winter showers

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viasilence89 silence89

March 21 2017

deepbluex
Być może, aby być sobie wiernym, aby się spełnić, trzeba być trochę stukniętym. Być może. Ale gdy za wszelką cenę chce się osiągnąć ten cel, jest się egoistą, rani się innych. W każdym razie tak się myśli. Dlatego, że inni muszą pogodzić się z tym, że ty nie jesteś taka, jaką oni chcieliby ciebie mieć. O to chodzi. Mam marzenie, mam wiele marzeń. I będę wystarczająco stuknięta, żeby je zrealizować.
— Elisabeth Zöller

March 20 2017

deepbluex
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasection section
deepbluex
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
deepbluex
7269 07e8 500
Reposted fromsosna sosna viaExfeletes Exfeletes
deepbluex
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viadrugs drugs
deepbluex
7266 8f07 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakjuik kjuik
deepbluex
deepbluex
0434 0784
Reposted fromtfu tfu
deepbluex
Przekleństwo na "s" ? - Samotność.
— znalezione.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapodkrawatem podkrawatem
deepbluex
he's back
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viapodkrawatem podkrawatem
deepbluex
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
deepbluex
3984 f62b 500
Mamy wolność wyznania
Reposted fromjankoza jankoza viapodkrawatem podkrawatem
7223 1d62
Reposted frommaria-amino maria-amino viapodkrawatem podkrawatem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl