Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

Monday morning


/* by Erkin */

deepbluex
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viasilence89 silence89
deepbluex
0469 e955 500
Reposted fromwentyl wentyl viakreska-groteska kreska-groteska
deepbluex
5215 4b84 500
Reposted fromeleaun eleaun viakreska-groteska kreska-groteska
deepbluex
6296 d9dc 500
Reposted fromtfu tfu
deepbluex
O tym, że mimo to do niczego nie mogę dojść. I nie mogąc do niczego dojść, starzeję się. O tym,  że nie umiem już z całego serca pokochać. Że nie czuję już takiego drżenia serca. Że nie wiem, na czym mi zależy. Staram się jak mogę, robiąc swoje, ale to się na nic nie zdaje. Mam wrażenie, że moje ciało jest coraz trwardsze. Że organizm po trochu sztywnieje, twardnieje od środka. Boję się tego.
— Haruki Murakami - Tańcz tańcz tańcz
deepbluex
5129 b815 500
Reposted fromtfu tfu

June 14 2017

9113 cc87
Reposted fromLittleJack LittleJack viamrsnobodyy mrsnobodyy
deepbluex
4640 7791 500
Reposted fromlyder lyder vialifedownthespiral lifedownthespiral
deepbluex
5690 fe2d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
deepbluex
0206 b40f
Reposted fromjethra jethra viamrsnobodyy mrsnobodyy
deepbluex
7260 4a9c 500
deepbluex
4443 7e7b 500

Into the Wild

Reposted fromVictorialies Victorialies viamrsnobodyy mrsnobodyy

June 13 2017

1090 4878 500

charleskinbote:

summer more like ugh (mer)

deepbluex
2384 650e
nothing lasts forever
Reposted fromstonerr stonerr viasilence89 silence89
deepbluex
8665 0c21 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viasilence89 silence89
deepbluex
Reposted fromgruetze gruetze viamrsnobodyy mrsnobodyy
deepbluex
4641 44f7 500
Reposted fromtfu tfu
deepbluex
8276 adb9 500
Reposted fromstroschek stroschek viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl