Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

deepbluex
8507 2ea6 500
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viasilence89 silence89
deepbluex
9760 fc9b
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
deepbluex
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viapodprzykrywka podprzykrywka
deepbluex
Reposted frombabazmiesnego babazmiesnego viarawwwr rawwwr
0030 fdec 500

evermore-fashion:

Ziad Nakad Fall 2017 Haute Couture Collection
deepbluex
"Ludzie kochają urojenia. Drżą od nich. Nazywają je sensami. Te 'sensy' rozpuszczają się w powietrzu w momencie wypowiedzenia. Sama umiejętność ich sklecania jest pewnym fabrycznym uszkodzeniem."

Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromIrritum Irritum vianiskowo niskowo
deepbluex
6102 6d03 500
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viarawwwr rawwwr
deepbluex
deepbluex
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr

July 12 2017

deepbluex
deepbluex

Kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej zadano ci pytanie, jak widzisz siebie za 5 lat...

kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej slysze pytanie gdzies wyobrazam siebie za 5 lat
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viaSalute Salute
deepbluex
deepbluex
deepbluex
deepbluex
potrzebuję wyjechać gdzieś gdzie jest powietrze którym można oddychać
deepbluex
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viapodprzykrywka podprzykrywka
deepbluex
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viapodprzykrywka podprzykrywka
deepbluex
5324 45e5
Reposted fromnfading nfading viakreska-groteska kreska-groteska
deepbluex
mnóstwo brzydkich wyrazów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
deepbluex
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl