Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

deepbluex
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viameem meem
1776 ed96 500
Reposted fromburzazuppa burzazuppa viameem meem
deepbluex
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viameem meem
deepbluex
8153 ffd0
Reposted fromgreensky greensky viameem meem

July 20 2017

deepbluex
3879 733e 500
Reposted fromslodziak slodziak
deepbluex
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
Reposted fromawakened awakened viasilence89 silence89
deepbluex
6102 bd07
Reposted frometerycznie eterycznie viasilence89 silence89
deepbluex
1397 7dc2 500
Reposted fromoutline outline viarysuj rysuj

July 19 2017

deepbluex
W ostatecznym rozrachunku jestem osobą, która potrafi wyrządzić zło. Nigdy świadomie nie próbowałem nikogo skrzywdzić, lecz mimo dobrych intencji, w potrzebie potrafiłem być do cna egocentryczny, wręcz okrutny. Byłem kimś, kto potrafi, uciekając się do wiarygodnej wymówki, zadać osobie, na której mu zależało, ranę nie do zagojenia.
— Haruki Murakami
Reposted frompani-magdalena pani-magdalena
deepbluex
2811 cf10 500
Reposted fromfeegloo feegloo
deepbluex
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
deepbluex
7974 f0a7
Reposted fromthalahassi thalahassi viakran kran
deepbluex
deepbluex
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viameem meem
deepbluex
8145 f4db 500
Reposted fromrol rol viameem meem
deepbluex
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viameem meem

July 18 2017

deepbluex
1641 17e1 500
Reposted fromswissfondue swissfondue
4050 aaf0 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viameem meem
deepbluex
1561 37a8
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
deepbluex
1289 c198
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl