Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

deepbluex
1162 264e 500
Reposted frommuszynka muszynka viameem meem
deepbluex
1649 9cd6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viatfu tfu
deepbluex
3889 eeec 500
Reposted fromMeely Meely viaMaryiczary Maryiczary

August 15 2017

deepbluex
0069 8556 500
Reposted fromkliann kliann
deepbluex
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viakliann kliann
2351 cbd2 500

reoffend:

My bath bomb decided to turn my bath into a Van Gough painting

5065 4134 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viakjuik kjuik
deepbluex
deepbluex
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaazazel azazel
deepbluex
3675 f135
zupa kolejny raz daje mi w twarz.
Reposted fromhysterie hysterie viaprzeblyski przeblyski
deepbluex
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
Reposted fromparafina parafina viagdziejestola gdziejestola
deepbluex
pokochaliśmy się
tak nagle
nie zdążyłam nawet
pożegnać się
z tamtą miłością
zrzuciłam ją tylko z siebie
pospiesznie
jak ubranie
w twoim pokoju
— Bożena Orszulak
Reposted fromhisteryczna histeryczna viagdziejestola gdziejestola
deepbluex
4495 8a88 500
Reposted fromstylte stylte viagdziejestola gdziejestola

August 14 2017

deepbluex
deepbluex
W wielu przypadkach ludzie, spotykając się z sobą, mają więcej iPhone'ów niż pomysłów. Są po studiach i po milionie nieudanych związków, lecz nie chcą się przyznać, że czasem mają zdarty z paznokci lakier i zdarte serce. Łatwiej im komunikować się przy pomocy aplikacji niż analogowych metod. Zamiast ustawić sobie nagranie na poczcie głosowej: „Nie mogę teraz rozmawiać, jestem rozjebany emocjonalnie", klika się do kogoś o ciekawych planach na weekend i urlopie w egzotycznym miejscu. Media społecznościowe sprzyjają kreowaniu zafałszowanego wizerunku, który później trzeba uwierzytelnić przy konfrontacji w realnym życiu. (...) Bezpieczniej jest wstrzyknąć sobie botoks w serce, żeby nie płakać i się nie śmiać, niż opowiedzieć komuś o swoich uczuciach.
— Róża Augustyniak "Gdzie się podziały analogowe maniery?"
deepbluex
0614 4ce4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapicakus picakus

August 13 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Jeżeli krzyczysz o małych problemach, rozejrzyj się. Może ktoś właśnie mówi o ogromnym bólu szeptem.
— (via dametaswift)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl