Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

deepbluex
9271 c20d 500
Reposted fromdobby dobby viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
deepbluex
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNoCinderella NoCinderella
deepbluex
Co Cie nie zabije to przeważnie zrobi z Ciebie skurwysyna jakich mało.
— przeczucie.
Reposted fromnemomen001 nemomen001 viaheavencanwait heavencanwait

February 16 2020

deepbluex
4094 f3fc 500
Reposted fromministerium ministerium viahormeza hormeza
deepbluex
Sezon na 7365438112345678 herbat dziennie uważam za otwarty.
— exyz
Reposted fromeXYZ eXYZ viahormeza hormeza
deepbluex
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey

February 15 2020

deepbluex
Tamtego dnia zauważyłem, że jesteś złośliwa nie tylko dla ludzi, ale też dla samej siebie. Wiesz, jak mocne są Twoje uczucia, jak wrażliwa jesteś. Dlatego paliłaś wszystkie mosty prowadzące do Ciebie. Bałaś się i wciąż się boisz. Nie pozwalasz sobie samej się zakochać, chociaż tak na prawdę, tego chcesz. Ten smutek był w Twoich gestach i słowach, nie w oczach czy uśmiechu. Twoja złośliwość dla siebie samej polega na tym, że się ograniczasz, swoje plusy zamieniasz w minusy. Chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. Nie boję się ognia. Pal mosty, ścieżki, listy i zdjęcia. Wspomnienia. Ja i tak będę iść w Twoją stronę, bo jeśli miałbym wybrać jedną rzecz, która dzieli nas najbardziej, pominąłbym gust muzyczny, styl ubierania czy ulubioną potrawę. Różni nas podejście do miłości. Ty uciekasz, ja dążę do niej. Kiedyś Cię dogonię, zobaczysz. I jeszcze mi za to podziękujesz. 
— on umie bawić się słowami.
deepbluex
4853 395b 500
Reposted fromowca owca
deepbluex
– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017r
Reposted fromsouxie souxie vianiebieskieoczy niebieskieoczy
deepbluex
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi via0 0
deepbluex
7933 1953
Reposted frometernaljourney eternaljourney viairmelin irmelin
deepbluex
3973 7e3a 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
deepbluex
4484 3ad0 500
Reposted from0 0
deepbluex
Reposted fromheima heima via8agienny 8agienny

February 14 2020

deepbluex
8744 67df
deepbluex
Przecież najbardziej dojrzewamy w obliczu największych problemów. Właśnie wtedy, kiedy smutek zlepia nasze powieki, a my musimy otworzyć oczy. Otworzyć oczy na nasze życie i żyć. Wtedy dowiadujemy się najwięcej. O sobie, o ludziach, o życiu. Czy to nie ironia, że uczymy się żyć wtedy, kiedy umieramy?
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella
deepbluex
Czarownice to nie są osoby, które mają nadprzyrodzony dar i kontakt z mocami piekielnymi, one tylko wiedzą to, co powinni wiedzieć inni. Głupota ogółu robi z mądrych kobiet wiedźmy.
— H. Kowalewska
deepbluex
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl viaheavencanwait heavencanwait
deepbluex
3378 1747 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
deepbluex
9042 e338
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via0 0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl