Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

deepbluex
8166 a5d8 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
deepbluex
 Nie biegnij z tłumem, i za tłumem, to nie ma sensu, prędzej czy później zobaczysz , że spokojniejsze dążenie do celu da ci większe efekty, niż sprint za ludźmi i z ludźmi, którzy biegną nie znając umiaru.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan

March 28 2020

deepbluex
8701 0b61 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
deepbluex
7180 dde8 500
Reposted fromstroschek stroschek viafrytkatosia frytkatosia
deepbluex
2514 8c35 500
Reposted frommangoe mangoe viamyfuckingreality myfuckingreality

March 27 2020

1313 fc0a 500
Reposted fromtheemptysound theemptysound vialanza lanza
deepbluex
6684 6a0a
Reposted fromjustMeee justMeee vianiskowo niskowo
deepbluex
Zobaczysz, jeszcze przyjdzie taki dzień, który odmieni twoje podejście. Przestanie ci zależeć, przestaniesz zabiegać, przestaniesz prosić. A wszystko to za sprawą jednego człowieka, który sprawi, że już nie zaufasz nikomu. Zobaczysz-nikomu.
— indiferencia
deepbluex
deepbluex
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viadreamboat dreamboat
deepbluex
6015 e313 500
deepbluex
9292 3fe5 500
Reposted bykukurydza kukurydza

March 26 2020

deepbluex
2158 1598 500
Reposted fromrubinek rubinek viapodprzykrywka podprzykrywka
deepbluex
6038 538d
deepbluex
8940 c9ee 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
deepbluex
8954 3e39 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

March 25 2020

deepbluex
Dzisiaj, przed snem, pomyśl o dniu, w którym możemy znów wyjść na zewnątrz. Jak się znów spotkamy, a możliwość zrobienia zakupów z całą rodziną będzie się wydawać wakacjami.

Pomyśl o czasie, kiedy kawa w barze, uściski, widok spacerujących za rękę ludzi, bieganina roześmianych dzieci, powrócą do naszego życia.

Pomyśl o tym, że to co dzieje się teraz, będzie tylko wspomnieniem, a nasze normalne, zwyczajne życie będzie jak prezent – nieoczekiwany i piękny.

I pokochamy wszystko, co dotąd wydawało się oczywiste. I będziemy wdzięczni za każdą sekundę.

Kąpiel w morzu, wschody i zachody słońca, toasty, śmiech. Znowu będziemy się śmiać.
A to wszystko dzięki odwadze i sile każdego z nas.

Do zobaczenia wkrótce!
— Papież Franciszek
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
deepbluex
8894 9435 500
Reposted frompiehus piehus viaheavencanwait heavencanwait
deepbluex
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
deepbluex
Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl