Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

deepbluex
Niektóre kury po odcięciu głowy potrafią biegać jeszcze kilka godzin. Ile jeszcze będę biegać z wyrwanym sercem?
— Martwy lis
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafrytkatosia frytkatosia

January 20 2020

deepbluex
0989 14a4 500
Reposted fromissul issul viacallayyy callayyy
deepbluex
Chciałbym móc nie bać się, że znow ktos weźmie mnie za zbyt miekkiego, kalekiego nie tylko emocjonalnie kretyna. Boję się, że nigdy mie wyjdę zza tego muru, jakim otaczam się teraz. 
Reposted fromhrafn hrafn viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
deepbluex
Największą sztuką jest przejść przez piekło i nie stać się diabłem.
— A. N.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vialanza lanza
deepbluex
2174 a3c5 500
Reposted fromjazziee jazziee viairmelin irmelin

January 19 2020

deepbluex
9904 e439 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
deepbluex
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viafrytkatosia frytkatosia
deepbluex
5783 c7a8 500
Reposted frompiehus piehus viafrytkatosia frytkatosia
deepbluex
5783 c7a8 500
Reposted frompiehus piehus viafrytkatosia frytkatosia
deepbluex
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacassioo cassioo
deepbluex
8731 39ad 500
deepbluex
Chcieć to najgorsza rzecz, jaką można chcieć. Chcieć znaczy wymyślać odległości. 
— Edward Stachura; Fabula Rasa
deepbluex
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
deepbluex
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam

January 18 2020

deepbluex
3034 7255 500
Reposted frommiischa miischa viamothsdevourer mothsdevourer
0477 8b65 500
Reposted from1caru5 1caru5 viamothsdevourer mothsdevourer
deepbluex
3178 e764
Reposted fromzelbekon zelbekon viasiostra siostra
deepbluex
1134 8e38 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vialanza lanza
deepbluex
Ja po tych wszystkich latach naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć- bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadivi divi
deepbluex
Musisz się pogodzić z tym, że to, co ci się przytrafia, nie jest równoznaczne z tym, kim jesteś. To dwie różne rzeczy.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromnyaako nyaako viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl