Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2019

deepbluex
7011 4cfc
Reposted fromtichga tichga viamonikasamodobro monikasamodobro
deepbluex
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viaNoCinderella NoCinderella
deepbluex
Pamiętaj, że ludzie z przeszłości z jakiegoś powodu są już tylko ludźmi z przeszłości.
— Aleksandra Steć
deepbluex
deepbluex
8590 c0ef 500
Reposted fromrol rol viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

June 05 2019

deepbluex
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viaheavencanwait heavencanwait
deepbluex
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viablackfantasies blackfantasies
deepbluex
2084 a4bb 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaSkydelan Skydelan

June 01 2019

deepbluex
3641 0d6b 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viatfu tfu
deepbluex
"życie jest jak poker: nie masz pary, jesteś w czarnej dupie"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
deepbluex
1775 8cb2
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
deepbluex
6026 0f6f 500
Reposted frompiehus piehus viapodprzykrywka podprzykrywka
deepbluex
4684 40d0 500
deepbluex
5217 7b5c 500
spoko mordeczko
Reposted fromkopytq kopytq viakreska-groteska kreska-groteska
deepbluex
2438 aa7d 500
Reposted fromEonowy Eonowy viakreska-groteska kreska-groteska
deepbluex
6399 e293 500
Reposted fromRowena Rowena viabercik bercik
deepbluex
8319 0e04 500
Reposted frompampunio pampunio viaSkydelan Skydelan
deepbluex
3688 8601
Reposted fromsosna sosna viairmelin irmelin
deepbluex
9933 2dbe 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
deepbluex
3969 c8a3
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl