Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2019

deepbluex
9097 1e08 500
Reposted fromfeegloo feegloo viapodprzykrywka podprzykrywka
deepbluex
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek
deepbluex
8672 46a3 500
Reposted fromsoftboi softboi viafrytkatosia frytkatosia
deepbluex
9851 bcdd 500
Reposted fromslid0 slid0 viairmelin irmelin
7140 2d00 500
Reposted fromlordminx lordminx viafrytkatosia frytkatosia
deepbluex
Czasami najlepszą rzeczą, jaką możesz dla siebie zrobić, to nie myśleć... nie zastanawiać się...nie wyobrażać sobie. Po prostu oddychaj i miej wiarę, że wszystko ułoży się jak najlepiej.
— autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
deepbluex
0368 932a 500
Reposted fromhagis hagis viaNoCinderella NoCinderella
deepbluex
Pracownia Ryszarda Kapuścińskiego w Warszawie.
deepbluex
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
deepbluex
2331 8c22 500
Reposted fromtfu tfu viamonikasamodobro monikasamodobro
deepbluex
9830 a969 500
Arek Gola "stany graniczne" Świętochłowice - Lipiny (2003)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
deepbluex
4622 4cda
Reposted fromlordsoth lordsoth viaMaryiczary Maryiczary
deepbluex
"Od najmłodszych lat wyrastamy w przekonaniu, że udać się nam musi, że projekt, którym jest nasze indywidualne życie, winien za wszelką cenę spełnić jakieś określone parametry, że – mówiąc wprost – zobowiązani jesteśmy odnieść taki czy inny sukces. Dlatego też kultywujemy w sobie to przekonanie: że nam się musi udać.
I często płacimy za to ogromną cenę.
Bo nieustannie lękamy się, że jednak się nie uda. A kiedy się faktycznie nie udaje – postrzegamy siebie jako niepełnowartościowych, wybrakowanych, przegranych, gorszych niż inni.
Tymczasem kiedy bez tych wszystkich wyidealizowanych obrazków ludzkiego życia i ludzkich relacji – obecnych chyba wyłącznie w poradnikach – przyjrzymy się, jak naprawdę one wyglądają, zobaczymy, że wszyscy dookoła bezustannie ponoszą porażki, nie realizują założonych celów, przegrywają w wyścigu, doświadczają tragicznych wyborów, wikłają się w skrajnie splątane relacje i sytuacje, a na końcu umierają nieszczęśliwi oraz niespełnieni, niekiedy znienacka, niekiedy po długiej chorobie, niekiedy zaś z własnej ręki".
Tomasz Stawiszyński, Możemy sobie nie poradzić
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
deepbluex
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: “Dobrze, że ona jest”.
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaheavencanwait heavencanwait
deepbluex
8819 ea15
Reposted fromEtnigos Etnigos viaheavencanwait heavencanwait

June 18 2019

deepbluex
7641 e19c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSkydelan Skydelan
deepbluex
patrzę, jak lawinowo głupie dziewczyny wychodzą za mąż i myślę, a może to jednak ja jestem ta głupia?
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viaheavencanwait heavencanwait

June 16 2019

6552 c07f
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
deepbluex
4480 edc7 500
Reposted fromniente niente viairmelin irmelin
deepbluex
7011 4cfc
Reposted fromtichga tichga viamonikasamodobro monikasamodobro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl